دل نوشته های یک بچه مثبت

دغدغه های کوچک من

» پنجشنبه ۱۳٩٦/٢/٧ :: پنجشنبه ۱۳٩٦/٢/٧
» نویسنده :: پنجشنبه ۱۳٩٦/۱/٢٤
» هنگ کنگ :: دوشنبه ۱۳٩٥/۱٢/۱٦
» خدایا :: پنجشنبه ۱۳٩٥/۱۱/٧
» دوشنبه ۱۳٩٥/۱٠/۱۳ :: دوشنبه ۱۳٩٥/۱٠/۱۳
» میخواهم بروم... :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٩/٩
» پست ثابت :: شنبه ۱۳٩٧/٥/٢٠
» چرا!؟ :: چهارشنبه ۱۳٩٥/۸/٢٦
» عاشقانه :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٧/۱۳
» دیوار :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٧/۱۳
» مسابقات کشوری :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٦/٢۳
» ....... :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٦/٢۳
» امروز...! :: دوشنبه ۱۳٩٥/٥/۱۱
» ..... :: دوشنبه ۱۳٩٥/٥/۱۱
» داستان نویسی :: دوشنبه ۱۳٩٥/٥/۱۱
» مستی.. :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٥/٥
» پاکیمون گو! :: یکشنبه ۱۳٩٥/٤/٢٧
» مبارک... :: یکشنبه ۱۳٩٥/٤/٢٧
» کاش... :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٤/٢٢
» !؟؟؟؟ :: یکشنبه ۱۳٩٥/٤/٢٠
» چرا میشکند...!؟ :: یکشنبه ۱۳٩٥/٤/٢٠
» ... :: جمعه ۱۳٩٥/٤/۱۸
» تامی :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٤/۱٥
» ...we :: شنبه ۱۳٩٥/٤/۱٢
» تاس.... :: جمعه ۱۳٩٥/٤/۱۱
» !?...who knows :: جمعه ۱۳٩٥/٤/۱۱
» lost boy :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٤/۸
» مزایای سر به زیر بودن... :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٤/۸
» کشور به فنا ده! :: پنجشنبه ۱۳٩٥/۳/٢٧
» مهار... :: چهارشنبه ۱۳٩٥/۳/٢٦
» وطن امن.... :: دوشنبه ۱۳٩٥/۳/٢٤
» دل :: یکشنبه ۱۳٩٥/۳/٢۳
» بدون غم... :: یکشنبه ۱۳٩٥/۳/٢۳
» هی روزگار..... :: یکشنبه ۱۳٩٥/۳/٢۳
» لپ کلام! :: پنجشنبه ۱۳٩٥/۳/٢٠
» گربه :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/۳/۱۱
» گربه :: شنبه ۱۳٩٥/۳/۸
» مورد علاقه های من! :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/۳/٤
» میترسم... :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/۳/٤
» نشکنید! :: چهارشنبه ۱۳٩٥/٢/٢٢
» گربه :: چهارشنبه ۱۳٩٥/٢/٢٢
» اگر واقعا به کسی نیاز داری... :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٢/٢۱
» مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد! :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٢/٢۱
» دوست دارم؟ انجامش میدم! :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٢/٢۱
» قابل توجه خانواده های محترم! :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٢/٢۱
» بیستو نهمین نمایشگاه کتاب تهران! :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٢/٢۱
» انگیزه :: جمعه ۱۳٩٥/٢/۱٧
» تهران :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٢/۱٦
» موش کوچولو :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٢/۱٤
» نوشته های الکی... :: دوشنبه ۱۳٩٥/٢/۱۳
» رتبه 1 اصفهان! :: یکشنبه ۱۳٩٥/٢/۱٢
» منحصربه‌فرد!!! :: شنبه ۱۳٩٥/٢/۱۱
» ایا این بهترین پوستر سال نیست!؟ :: شنبه ۱۳٩٥/٢/۱۱
» inside out :: شنبه ۱۳٩٥/٢/۱۱
» لبخند های پر ارزش :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٢/٩
» این عکس رو دوست دارم... :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٢/٩
» توصیف من! :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٢/٩
» این غریبه میترسه!!! :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٢/٩
» چه کسانی هستند؟ :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٢/٩
» آی آقای راننده! :: چهارشنبه ۱۳٩٥/٢/۸
» خلاصه بگم... :: چهارشنبه ۱۳٩٥/٢/۸
» الکی ننویسید! :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٢/٧
» نکنید این کار ها رو! :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٢/٧
» مرحله ی استانی :: یکشنبه ۱۳٩٥/٢/٥
» نقدینگی! :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٢/٢
» متن و ترجمه آهنگ Million years ago از Adele :: یکشنبه ۱۳٩٥/۱/٢٩
» خدایا... :: جمعه ۱۳٩٥/۱/٢٧
» مروری بر گذشته! :: یکشنبه ۱۳٩٥/۱/٢٢
» بیایید با یکدیگر مهربان باشیم! :: چهارشنبه ۱۳٩٥/۱/۱۸
» ضایع :: یکشنبه ۱۳٩٥/۱/۱٥
» روز بغل کردن! :: یکشنبه ۱۳٩٥/۱/۱٥
» خلاصه عرض کنم...! :: جمعه ۱۳٩٥/۱/۱۳
» بیایید ارزش بگذاریم! :: چهارشنبه ۱۳٩٥/۱/۱۱
» بیایید یکدیگر را دوست بداریم...! :: دوشنبه ۱۳٩٥/۱/٩
» مشکل چیه...؟ :: جمعه ۱۳٩٥/۱/٦
» دلم تنگ میشه ( سفر مشهد 3) :: یکشنبه ۱۳٩٥/۱/۱
» سال نو! :: یکشنبه ۱۳٩٥/۱/۱
» چشم خشک شده... :: شنبه ۱۳٩٤/۱٢/٢٩
» سفر مشهد 2 :: چهارشنبه ۱۳٩٤/۱٢/٢٦
» سفر مشهد 1 :: جمعه ۱۳٩٤/۱٢/٢۱
» برگشتم! :: جمعه ۱۳٩٤/۱٢/٢۱
» عکس سرخ :: دوشنبه ۱۳٩٤/۱۱/۱٢
» شعر :: شنبه ۱۳٩٤/٥/۱٧
» رشته :: جمعه ۱۳٩٤/٥/۱٦
» ترس :: جمعه ۱۳٩٤/٥/۱٦
» خانواده :: جمعه ۱۳٩٤/٥/۱٦
» خیلی ممنون :: جمعه ۱۳٩٤/٥/۱٦
» تولد :: جمعه ۱۳٩٤/٥/۱٦
» اشک :: دوشنبه ۱۳٩٤/٤/٢٢
» به سلامتی :: دوشنبه ۱۳٩٤/٤/٢٢
» میدونید؟؟؟ :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٤/۱٦
» لیست بد ها.... :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٤/۱٦
» سالی که گذشت :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٤/۱٦
» یه دسته از ادما.... :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱٥
» واقعا چرا؟؟؟ :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱٥
» نظر سنجی :: جمعه ۱۳٩۳/۸/۳٠
» خیلی مهم :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۸/٢٩
» اهنگ :: جمعه ۱۳٩۳/۸/٢۳
» احوالم :: جمعه ۱۳٩۳/۸/٢۳
» بنی ادم :: جمعه ۱۳٩۳/۸/٢۳
» شورا :: دوشنبه ۱۳٩۳/۸/٥
» شورا :: یکشنبه ۱۳٩۳/۸/٤
» برگشت :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٧/۱٧
» دختری که دوست داشته نشد. ... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٧/۱٧
» توقع بازگشت :: یکشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٦
» بسکتبال :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/٤
» بسکتبال :: دوشنبه ۱۳٩۳/٦/۳
» بزرگترین اشتباه زندگی :: جمعه ۱۳٩۳/٥/۳۱
» چرا؟ :: جمعه ۱۳٩۳/٥/۳۱
» رویا :: جمعه ۱۳٩۳/٥/۳۱
» خونه :: جمعه ۱۳٩۳/٥/۳۱
» خوش برخورد :: شنبه ۱۳٩۳/٥/٢٥
» قالب :: شنبه ۱۳٩۳/٥/۱۸
» نویسندگی :: دوشنبه ۱۳٩۳/٥/۱۳
» تولدمون مبارک! :: جمعه ۱۳٩۳/٤/٢٧
» دوشنبه ۱۳٩۳/٤/٢۳ :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/٢۳
» پیانو :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٤/۱۸
» سخته :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۳
» آدم های خودبین :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۳/٢۱
» احساس :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۳/٢۱
» روز اخر :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۳/٢۱
» چه زیبا :: یکشنبه ۱۳٩۳/٢/٢۸
» اشتباه :: یکشنبه ۱۳٩۳/٢/٢۸
» دشمن :: یکشنبه ۱۳٩۳/٢/٢۸
» هوراااااااا :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/٢٢
» چهارشنبه ۱۳٩۳/٢/۱٠ :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٢/۱٠
» یه دختر سیزده چهارده ساله... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٢/٩
» فردا :: جمعه ۱۳٩۳/۱/۱٥
» دیگران :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۱
» خوب :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۱
» تنهایی :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۱
» نمیدونم چرا؟ :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۱
» .... :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱/٦
» چهارشنبه سوری :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
» تنهایی :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» بسکتبال :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۸/۳٠
» بسکتبال :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۸/۳٠
» اخبار :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/٢٢
» بسکت بال :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/٢٢
» ا :: یکشنبه ۱۳٩٢/٧/٢۸
» نمیدونم چرا! :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٧/٢٥
» شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠ :: شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠
» خوبی های زن بودن.. :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٦/٢۸
» کتاب :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٦/٢۸
» بدون شرح :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٦/٢۱
» داغون :: شنبه ۱۳٩٢/٦/۱٦
» نمیتونم! :: یکشنبه ۱۳٩٢/٦/۱٠
» تولد مامان :: یکشنبه ۱۳٩٢/٦/۱٠
» وبلاگ :: یکشنبه ۱۳٩٢/٦/۱٠
» دعا :: شنبه ۱۳٩٢/٦/٩
» مشکلات زن بودن ....... نوشته چون انتقاد زیادی ازش شد قفل شد البته رمزش 1234 هست :: شنبه ۱۳٩٢/٦/٩
» احوال :: دوشنبه ۱۳٩٢/٦/٤
» هوا :: دوشنبه ۱۳٩٢/٦/٤
» صبر :: دوشنبه ۱۳٩٢/٦/٤
» جامعه :: جمعه ۱۳٩٢/٦/۱
» کمک :: یکشنبه ۱۳٩٢/٥/٢٧
» امریکایی در ایران :: شنبه ۱۳٩٢/٥/٢٦
» کشف :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٥/٢٤
» زمان :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٥/٢٤
» بوی عطر :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٥/٢٤
» کلافه :: دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۱
» قالب :: یکشنبه ۱۳٩٢/٥/٢٠
» شیدای جعلی :: یکشنبه ۱۳٩٢/٥/٢٠
» بد بختی من :: یکشنبه ۱۳٩٢/٥/٢٠
» لذت :: یکشنبه ۱۳٩٢/٥/٦
» یک مطلب رو اعصاب!!! :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۳۱
» شخصیت :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۳۱
» تولدمون مبارک!!! :: جمعه ۱۳٩٢/٤/٢۸
» تولد :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٤/٢٥
» روزه :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٤/٢٥
» سایت :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٧
» ازمون :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٧
» یکی :: جمعه ۱۳٩٢/۳/۳۱
» کارنامه :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/۳٠
» برگشتم! :: دوشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٧
» مشهد :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٢
» نکته :: شنبه ۱۳٩٢/۳/۱۸
» سایت پدرم :: جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٧
» جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٧ :: جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٧
» ماجرا :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۳/۱٤
» نظر :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۳/۱٤
» اهای :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۳/۱٤
» اینترنت :: شنبه ۱۳٩٢/۳/۱۱
» ایمیل و نظرات :: شنبه ۱۳٩٢/۳/۱۱
» رای :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۸
» لپ کلام! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۸
» پاور کامپیوتر :: یکشنبه ۱۳٩٢/۳/٥
» اردو :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱
» دغدغه :: شنبه ۱۳٩٢/٢/٧
» شنبه ۱۳٩٢/٢/٧ :: شنبه ۱۳٩٢/٢/٧
» اردو :: شنبه ۱۳٩٢/٢/٧
» ادم بدا :: شنبه ۱۳٩٢/٢/٧
» کتاب :: شنبه ۱۳٩٢/۱/۳۱
» زلزله :: شنبه ۱۳٩٢/۱/۳۱
» دفترچه خاطرات :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱/٢۱
» شعار :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱/۱٥
» سربازی :: شنبه ۱۳٩٢/۱/۱٠
» هی وای من :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱/٧
» سوال :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱/٧
» لینک :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱/٧
» عید :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱/٧
» خواننده :: جمعه ۱۳٩٢/۱/٢
» عید :: جمعه ۱۳٩٢/۱/٢
» نظرات :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٢/۳٠
» عید :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» متن، ترجمه و دانلود اهنگ:james arthur— imposible :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» دنیا جای خوب ها نیست :: شنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٩
» کنگ فو :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
» دنیا :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» خدایا :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» چشم زدن :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» ولنتاین :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» امروز :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» سهراب :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» سهراب :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» بد دردیه...+متن اهنگ پیاده رو :: شنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» قایق سهراب :: شنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» وبلاگ تکونی! :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٥
» کارنامه :: شنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٤
» عنوان خاصی نداره! :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» قیافه :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» سرخچه :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
» امتحان عربی: سری امتحانی :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» سری امتحانی :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» نمیخوام!!! :: جمعه ۱۳٩۱/۱٠/۸
» کریسمس :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٧
» مازنده ایم! :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٤
» گیر ندین :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٦
» زندگی :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٦
» امریکا :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٦
» کوه :: جمعه ۱۳٩۱/٩/۱٠
» همستر :: شنبه ۱۳٩۱/٩/٤
» قانون پایستگی :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/٢
» چی کار کنم؟؟؟ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/۱
» بسکتبال :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/۱
» عصبانی!!! :: دوشنبه ۱۳٩۱/۸/٢٩
» بسکتبال :: دوشنبه ۱۳٩۱/۸/٢٩
» بسکتبال :: یکشنبه ۱۳٩۱/۸/٢۸
» خرید :: یکشنبه ۱۳٩۱/۸/٢۸
» سلام! :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۸/۳
» ... :: شنبه ۱۳٩۱/٧/٢٢
» اموختیم... :: یکشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٦
» اهنگ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٧/۱۳
» تنهای اول!!! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٧/۱۳
» سلام! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٧/۱۳
» او...! :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٢
» واااااااااااااایــــــــــــــــــــــی! :: یکشنبه ۱۳٩۱/٧/٩
» من و معلم ها!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٧/٤
» مدرسه :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٧/٤
» اول مهر :: جمعه ۱۳٩۱/٦/۳۱
» لنا :: جمعه ۱۳٩۱/٦/۳۱
» تولد :: شنبه ۱۳٩۱/٦/٢٥
» لنا :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٦/۱٤
» قول تکراری :: جمعه ۱۳٩۱/٦/۱٠
» صحبت من با شما!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٦/٧
» برگشتم! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٦/٧
» عجب غلطی کردیما!!! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢
» چه روزگاری شده!!! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢
» شمال :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢
» شمال :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢
» دختر شایسته :: دوشنبه ۱۳٩۱/٥/۳٠
» کد :: دوشنبه ۱۳٩۱/٥/۳٠
» بازم خندت میگیره :: دوشنبه ۱۳٩۱/٥/۳٠
» بچگی :: دوشنبه ۱۳٩۱/٥/۳٠
» بی خوابی :: یکشنبه ۱۳٩۱/٥/۸
» افتتاحیه ی المپیک لندن :: شنبه ۱۳٩۱/٥/٧
» المپیک :: جمعه ۱۳٩۱/٥/٦
» المپیک :: جمعه ۱۳٩۱/٥/٦
» مطلب پایینی! :: جمعه ۱۳٩۱/٥/٦
» مطلب بالایی! :: جمعه ۱۳٩۱/٥/٦
» جمعه ۱۳٩۱/٥/٦ :: جمعه ۱۳٩۱/٥/٦
» 100 :: جمعه ۱۳٩۱/٥/٦
» سایت :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٥/۳
» ماه رمضون :: دوشنبه ۱۳٩۱/٥/٢
» تولد وبلاگ :: یکشنبه ۱۳٩۱/٥/۱
» مو :: یکشنبه ۱۳٩۱/٥/۱
» تولد :: شنبه ۱۳٩۱/٤/۳۱
» تولد :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٢٧
» یکشنبه ۱۳٩۱/٤/٢٥ :: یکشنبه ۱۳٩۱/٤/٢٥
» تیز هوشان :: شنبه ۱۳٩۱/٤/۱٧
» دوشنبه ۱۳٩۱/٤/٥ :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/٥
» ای خدا!!! :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/٥
» یار دبستانی من.. :: یکشنبه ۱۳٩۱/٤/٤
» به یاد قدیما :: یکشنبه ۱۳٩۱/٤/٤
» لنا :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۳۱
» وبلاگ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۳۱
» دوری :: دوشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٩
» سه نقطه! :: جمعه ۱۳٩۱/۳/٢٦
» احساس شما به دوستانتان :: جمعه ۱۳٩۱/۳/٢٦
» ... :: شنبه ۱۳٩۱/۳/٦
» ... :: شنبه ۱۳٩۱/۳/٦
» هری پاتر :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۳۱
» گریه :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۳۱
» بچه تموم :: شنبه ۱۳٩۱/٢/۳٠
» خواهرم(جالبه) :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٢/٢٦
» حرف دل :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱/۳۱
» پاتر مور :: شنبه ۱۳٩۱/۱/٢٦
» پاتر مور :: شنبه ۱۳٩۱/۱/٢٦
» عشق :: شنبه ۱۳٩۱/۱/۱٩
» راه :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱/۱٧
» تموم :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱/۱٧
» محیط دوستانه :: جمعه ۱۳٩۱/۱/۱۱
» یک پایان تلخ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱/۸
» واقعی یا مجبوری؟ :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱/٧
» عشق :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱/٧
» رویا :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱/٧
» ععصبانی :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» عید شما مبارک :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» مرد ترقه فروش :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
» شعر محسن چاوشی :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
» دیکتاتور :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٤
» تنها :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٤
» کودک :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٤
» شعری در وصف خدا از «قیصر امین‌پور» :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٤
» انتها :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٤
» علف هرز :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۳
» غلط نامه زیبای2 :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱
» غلط نامه زیبای 1 :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱
» ازمون علمی :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱
» ما انسان ها چقدر جالبیم! :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱
» اهای! :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱
» همراه :: شنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» سخن زیبا :: شنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» داستان لنا :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٥
» سلام :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٥
» تو تویی :: جمعه ۱۳٩٠/٧/٢٩
» یک لیوان شیر :: جمعه ۱۳٩٠/٧/٢٩
» الاغ با هوش :: جمعه ۱۳٩٠/٧/٢٩
» متن انگلیسی :: جمعه ۱۳٩٠/٧/٢٩
» زندگی :: یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۱٧
» نصیحت کلاغ به فرزند خود :: یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۱٧
» لنا :: یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۱٧
» زن ها :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۳
» سه پیر مرد :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/٢
» مرگ در ساعت 11 :: دوشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٧
» اجی :: دوشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٧      قالب ساز آنلاین