دل نوشته های یک بچه مثبت

دغدغه های کوچک من

متنتتهنهتاتذتر  لتغل لل غعهغلنهت  یزدتفلعغنهحتغاهنبلذتهخهمعنکتمعا تد لاعذعتالتعنکهنننتنعتتعال ااا غلرال لفبل رلبغالرا لبرغالرغالعغتالرللفبزفلبفل ر لللارلابلزلرلزبلل   للافللالاااااااااااالتازرزرذد د

نمیدونستم چطوری بنویسم فقط دکمه ها رو فشار دادم

نوشته شده در شنبه ۱۳٩۱/۳/٦ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ توسط شیدا رشیدی نظرات () |      قالب ساز آنلاین