خدا وقتی انسان را افرید از روح خود در او دمید...

خدا در وجود منه در وجود توئه پس چه فرقی داریم؟؟؟

چه در غرب چه در شرق چه در شمال و چه در جنوب همه روح خدا رو داریم پس کسی بی خدا نیست

شاید یکی خدا رو فرموش کرده باشه ولی خدا که فراموشش نکرده اونم بالاخره دوباره به یاد خدا میوفته مگه میشه ادم چیزی رو که در وجودش هست رو فراموش کنه ها؟

خدا فقط مال ادمای خوب نیست مال من هست مال تو هست و حتی مال بدترین ادم ها.

هر وقت به یه حادثه فکر میکنم میگم نه من خیلی جوومنم و  کسی اونجاست که خیلی دوسم داره مراقبمه ولی سر موقش جزای کارامم میده

شما هم یه لحظه فکر کنین همین احساس رو میکنین

همه اینا رو از خودم نوشتم وهیچ ربطی به این چیزایی که سال ها دارن توی گوشمون گفتن نداره

/ 2 نظر / 5 بازدید
Yousef

سلام تو بچه کجاییی ؟

بابا

شیدا دخترم مهم همین است که آدم خودش به حقیقتی برسد و با تمام وجود خدا را احساس کند...