امریکایی در ایران

این مطلب و خوندم روحم شاد شد!

البته یکم هم ناراحت شدم که وقتی مطلب رو بخونید میفهمید چرا!

باید این مطلب رو بخونید وگرنه از دستتون رفته!

http://weblogstan.ir/weblogstan-post/896/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1

/ 2 نظر / 12 بازدید
خانم آزاد!

حالا دوست دارم من یکم تلخ بشم با اجازه! من با خوندشون فقط تحقیر شدم می دونی چرا؟ وقتی میری خارج فرقی نمی کنه کشور اسلامی باشه یاغربی مثل یه حیوان با هات رفتار می کنند(تا زمانی که از کسی که بهش اعتماد داشتم نشنیده بودم باور نمی کردم!) ولی وقتی یکی میاد اینجا مثل یه آقا زاده باهاش رفتار می کنیم1 بله بایدم خوششون بیاد چون فرهنگی برای ما نمونده همه زنای عکساش دنباله رو های فرهنگ غرب بودند! نمی دونم ما داریم به کجا می ریم! برای ایرانی و ایرانیان متاستفم! اینقدر فکر کنید مرغ همسایه غازه که صدا سال دیگه هم عقب بیوفتیم![ناراحت] در اخر بگم اینا هم تلخیای منه! تلخه بپذیر همه چیز یه مردم هویت یه مردم فرهنگشونه! [افسوس] درضمن بگم حجاب نه تنها در دین اسلام بلکه در دین زرتشت و برای زنان اشراف وجود داشته!

خانم آزاد!

تصیح می کنم! همه چیز یه مردم هویت یه مردم فرهنگشونه! این درستش همه چیز یه مردم هویت و فرهنگشونه!