تنهایی

به شیوه ای که شاید بشه اسمش رو گذاشت خرافات هم حساب کنیم این طوری میشه:

ما سال تحویل سر سفره هفت سین کنار بقیه لبخند میزنیم و خوش حالیم.

به خاطر همینه که تمام سال کنار بقیه میخندیم و توی تنهایی ناراحت....

/ 0 نظر / 12 بازدید