نویسندگی

نویسندگی کار سختیه......

بعضی وقت ها کلمات خود به خود میایند و نوشته میشند گاهی هم با هزار فکر و التماس.....دریغ از یک کلمه!!!

/ 1 نظر / 10 بازدید
سارا

همین قد که متناتو خوندم میتونم بگم نویسنده ی خوبی هستی عزیزم[گل]