لیست بد ها....

این که ادم از تقریبا همه چیز بدش بیاد چه معنی داره؟

چون من این روز ها از همه  چیز بدم میاد !

از زمینی که روش راه میرم!

از آدم های اطرافم!

از این نفس ها! 

از این سردرد ها!

ار این بدن که توش حبس شدم....

از این سر که همیشه مشغوله....

از این دست که موقعی که باید بنویسه نمینویسه....

از این آدما که دیگه آدم نیستن

از این همه تظاهر....

از این همه دوری.....

از این خاک که هیچ چی توش رشد نمیکنه...

از هوای......که نفس میکشم...

از تمام ادمایی که یه روز خیلی دوستشون داشتم.....

از این زندگی های از هم پاشیده....

از مدرسه...

از کتاباییی که یه کلمش توی زندگی هیچ کس نیست.....

از این سردی ها.....

از این ناخن های جویده شده ....

از فکر......

از همه آدم ها....

از قالب این وبلاگ!.....

از نوشته های این وبلاگ.....

از چیزای که میبینم.....

از چیزای که آرزو میکنم نمیدیدم

/ 0 نظر / 15 بازدید