خوبی های زن بودن..

زن بودن یعنی: حس قشنگ مادری

یعنی لطافت

یعنی رویا های زیبا

یعنی بهت زییر پای توست

یعنی که ان قدر قدرت داری که در تاریخ مردان زیادی برای تو جان دادند

یعنی هیچ خانه ای بدون تو خانه نمیشود

یعنی میتوانی چند کار را هم زمان انجام دهی

یعنی گاهی اوقات باا چند قطره اشک میتوانی مشکلاتت را فراموش کنی

یعنی زیبایی

یعنی همیشه پای یک زن در میان است!!!

یعنی اگر صد تا مرد نتوانند مشکلی را حل کنند در اخر تو میتوانی

و زن بودن یعنی نهایت قدرت و زیبایی...

..........................................................................

راستی من اینا رو از روی خانواده ننوشتم اخه بعضی دچار اشتباه شدن

اینا رو همه از روی چیز های که در اطرافم میبینم مینویسم!

/ 0 نظر / 47 بازدید