او...!

میدانی ... !؟

به رویت نیاوردم ... !

از همان زمانی که جای " تو " به " من " گفتی : " شما

 فهمیدم پای " او " در میان است .

 

این قبلا یه جای دیگه دیده بودم ولی فعلا از :

http://nab90.blogfa.com

کپی کردم

/ 0 نظر / 5 بازدید