ترس

ترس:
 
همه میترسن....هر کس بگه نمیترسم دروغگو هست.....

زنده ای؟ نفس میکشی؟....پس تو هم میترسی!....اگه نترس بودی الان نبض نداشتی!

.....ترسو،بزد، نترس و شجاع اسم هایی هست که ما به درجات زیاد و کم ترس دادیم.

....یه بچه مراقبت میخواد چون از هیچ چیز نمیترسه! هر لحظه ممکنه یه کار احمقانه انجام بده از روی پل بپره یهو بدوه توی خیابون ولی ادم بزرگ نه ! چرا؟ چون میترسه! ترس زنده موندن درش وجود داره! 

اصولا تمام ترس ما به خاطر جونمونه!

چرا بعضی ها از تاریکی میترسن؟ به خاطر جونشون ! اصلا چرا از تاریکی میترسن؟ چون ترس از اتفاقاتی که در تاریکی امکان داره بیوفته میترسن...........از خطراتش!

اصلا خطر چیه؟؟ چیزی که برای جان مضر باشه! همه ترس های ما به تمایل به بقا ختم میشه....هر جایی که دیگه احساس امنیت نکنی میترسی!.....

میخوای دیگه از هیچ چیز نترسی؟ باشه دوست عزیز!خدا بیامرزتت! ترس خوبه ولی به اندازه کافی..مثل همه چیز که به اندازه لازم خوبه....نه انقدر که هر کاری رو بدون فکر انجام بدی نه انقدر که با فکر هیچ کاری انجام ندی!
در اخر به قول جیمز دشنر:

اگر نترسی آدم نیستی!

.............................................

شاید این پست ویرایش بشه

/ 1 نظر / 24 بازدید
aminam

انسانهـــا کلا به خاطر ترس که زندن...!