امتحان عربی: سری امتحانی

امتحان عربی خیلی اسون بودهمش رو خودم نوشتم البته بقلی از من یه کلمه پرسید نخواستم بدهکار بمونه اون دنیا یقش رو بگیرن ! منم یه کلمه پرسیدم ولی دیگه هیچی از هم نپرسیدم

من توبه کردم تقلب تا جای ممکن! نمیکنم! فرشته

/ 0 نظر / 2 بازدید