یکی

یکی بهم زنگ بزنه بگه هنوز به فکرتم...

یکی بهم اس ام اس بزنه بگه هنوز یه یادتم...

یکی بهم سر بزنه بگه هنوز تو ذهنمی...

بابا یکی یه کاری بکنه مردیم از تنهایی:|

/ 3 نظر / 11 بازدید
roksana

اگه با تبادل لینک موافق بودی خبر بده

واحد

……… … … … $ ★ $… … …… … .$… $ $$… … … … $… … $ $$$… … … $ … … …$ $$$$… … $ … … … …$ $$$$$… $ … … … … …$ ★ $$$$$$$$$$$$$$$……… $…$…$…$… $ ★ $$$$$$$$$$$$$$ … … … … …… … $ $$$$$$$$$$$$$… … …… … ………$ $$$$$$$$$$$$… … … … ……… $ $$$$$$$$$$$… … … … … …$ $$$$$$$$$$… … … …… …$ ★ آپــ-ـ-ـ☻ـ-ـ-ــــــم زود بیا $$$$$$$$$$$… … … … … .$ $$$$$$$$$$$$… … … …… … $ $$$$$$$$$$$$$……… … …… … $ $$$$$$$$$$$$$$ … … … … … … $ $$$$$$$$$$$$$$$………$…$…$…$…$ ★ $$$$$…$… … … … … $ ★ $$$$… …$… … … … $ $$$… … …$… … … $ $$… … … …$… … $ $… … … … …$… $ … … …… … … $ ★