دیگران

دیگه بزرگ شدی این کار رو نکن،بقه خوب فکر نمیکنن،دیگران اینو میگین،دیگران اونو میگن،دیگران نگاه میکنن....

از دست این دیگران خسته شدم!

نمیزارن نفس بکشم همش به خاطر اونا باید از زندگی لذت کافی نبرد!

اصلا بزار هر چی میخوان فکر کنن! والا!

چون یه سری این طورین بقه نباید زندگی کنن؟

/ 0 نظر / 11 بازدید