نمیخوام!!!

نمیخوام برم علوم بخونم نه نمیخوام!!! گریهگریهگریه

/ 1 نظر / 2 بازدید
شیدا

سلام شیدا جونم آخییییییییی منم نمیخوام علوم بخونم خب ولی وقتی مجبور باشی باید با عشق بهش نگاه کنی و با علاقه بخونی اینطوری مطمئنا بهتر یاد میگیری[قلب][چشمک] موفق باشی عزیزم[گل][گل][گل][گل]