نکته

یه نکته ی جالب:

اگه زنا داخل شورای شهر میتونن باشن چرا نمیتونن رئیس جمهور باشن؟

اگه نمیتونن رئیس جمهور بشن پس چرا داخل شورای شهر هستن؟

/ 2 نظر / 14 بازدید
الي

,واقعاچرا؟؟؟؟؟؟؟

اگه کسی دلیلش رو فهمید لطفا به منم بگه.[متفکر]