سهراب

سهراب قایقت که پر شد...

من دارم باقایق خود همراه چند ادم درگر میروم...

اگر میخواهی قایقت رابه ان دیوانه ها بسپار و با ما بیا...

 

ویرایش 92/6/1:

من اینجا قصد نداشتم خودم رو خیلی برتر حساب کنم منظوری نداشتما!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید