اشک

امشب باز هم اشکی از گوشه چشم لغزید.....

و باز هم کسی تولدش را ندید که چرایش را بپرسد......

از شما چه پنهان این دفعه خودنم هم نمیدانم به کدامین بهانه بازیش گرفت....!

امشب شاید به بهانه همه چیز...!

/ 0 نظر / 19 بازدید