برگشتم!

سلام من از شمال برگشتم!

البته پریروز!

خیلی خوب بود دریا هم رفتیم البته مدتش خیلی کم بود

شمال به هر کی خوش نگذشت به شکما خوش گذشت!!

چون روز اخر ناهار جوجه خوردیم شامشم دنده!

فکر کنید یه دل سیر ناهار ساعت 4 خوردیم بع شاعت12 شب تازه شروع به کباب کردن کردیم!

الانم تهرانم

احساس میکنم اومدم تور دور ایران!

امروز خواب موندم نرفتیم پیش دوستام ولی فردا میریم!

خوش باشین!

/ 1 نظر / 4 بازدید
Yousef

اومده بودی پیش من ؟؟؟:دی میدونی که من رشتیم