بسکتبال

27 ابان:

با هسا مسابقه داشتیم. و پکوندیمش!

10-2بردیم هسایی ها اصلا فکر نمیکردن از ما ببازن چو پارسال با اختلاف زیاد برده بودن

منم که راند اخر گذاشت توی بازی که دیگه نزدیک حلقه هم نتونستن بیان!

بازی بعدی بازی اخره دوباره با حجاب.

/ 1 نظر / 12 بازدید
شیدا

خیلی قشنگه ولی قالب وباگت رو عوض کن