ســــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــام

امشب افتتاحیه المپیکه!

ببینیم روی چین رو کم میکنه این انگلیس!

البته گفتن منظره ی روستاییه تا ببینیم چی ازش در میاد

من میخوام برم انگلیس المپیک رو از نزدیک ببینم گناه دارم گریه

ولی دیگه چی کار کنیم بلیت گیر نمیاد !

خوش باشین!

/ 0 نظر / 2 بازدید