حرف دل

مبه تاغ تم ععا مت اذن ع لد هاا اذئعائ ذعا عنتا عاان تذعلا تت تاعاودغ

زیاد توش دقت نکنید اینا حرفای واقعی دلمه هر چی تا حالا نوشم چیز های جزئی بوده حرفای واقعی دلم رو هیچ کس نمیفهمه و هیچ کس درکم نمیکنه

خدایا خودت کمکم کن

/ 1 نظر / 5 بازدید
سامان

بد جوری درگیرشم[متفکر]