کتاب

مژده     مژده

ما هم نویسنده شدیم رفت!از خود راضی

دارم دوتا رمان هم زمان با هم مینویسم!

یکیش راجب خون اشام هاست که نظریاتش با کتاب های دیگه فرق داره و اصلا شبیه بقیه نیستمژه

اون یکی هم سِکرتِ اگه جواب داد مینویسم راجب چیه!نیشخند

/ 0 نظر / 3 بازدید