اینترنت

این کامپیوتر و اینترنت هم معضلی شده

اشاره میکنم به این تصویر:

 

همچین بدبختی داریم اجازه نمیده بریم سر کارای مهمی که داریم .

میکم یه لحظه میشینم میبینم ساعت میشه 12شب!

وضعیت رو اعصابیه!

/ 1 نظر / 36 بازدید
سامان

کاملا درسته موافقم.