بسکتبال

خب مژده بدم هورا

دوتا بازی اخری رو بردیم!هورا

از تربیت 8دیروز  به 3 بردیمهورا

از عفاف هم امروز 22 به 2 بردیمهورا

ولی حیف امروز من زیاد نقشی تو بازی نداشتم یعنی کسی نبود که دفاعش کنم معلممون گفته بود از بازی من خوششون اومده ولی اونا زوم کردن روی بازی امروز به خواطر همین برای استانی انتخاب نشدمافسوس

ولی دوباره میرم باشگاه شاید از اون جا انتخاب بشمنیشخند

اصلا خوش حال نیستم بازیا تموم شد دلم واسه مربیامون تنگ میشهدل شکسته

/ 0 نظر / 6 بازدید