بسکتبال

بازی امروز رو 13 به 8 باختیمگریه

بازم با ناداوریگریه

چهار تا فول روی دست ما زدن یعنی 8 تا پرتاب ازاد! ولی براشون خطا نگرفتگریه

منم که دیگه دلم از دیروز پر بود دیگه تاقت نیاوردم و...گریهگریهگریهگریه!

و البته کاپیتان تیم رو زدن ناکارش کردن و هرچی مربی اعتراض زد انگار نه انگار و کاپیتانم به جای امید دادن میگه تیم رو حذو کنید البته من با مربی ورزشمون و مربی تیم حرف زدم و گفتن: اینا همه مزس ( با لحجه اصفهانی بخونید!)

خوب بازی فردا رو که امید ندارم ولی پس فردا رو بریم

/ 1 نظر / 3 بازدید
shahin sorkh

میخوای دعا کنم سرشون به سنگ بخوره درس قضاوت کنن؟؟ بمیرن با این داوری [کلافه] خدا مرگشون بده [کلافه] .....([نیشخند])[کلافه] بازی بعدی رو بردین خیالت راحت