سایت پدرم

دوستان این سایت بابامه:

iranjoy.com

خیلی وقته چیزی ننوشته برید نظری ایمیلی چیزی بزنید تا شاید دوباره وب سایتش رو فعال کنه

/ 1 نظر / 11 بازدید

خیلی ناراحت شدم امیدوارم حال پدرت هرچه زودتر خوب بشه پدرت خیلی خوب می نویسه.