مازنده ایم!

اینجا شاهین شهرِ 24 دسامبر 2012 .

سه روز از 21 دسامبر گذشت همه هنوز زنده ایم:

 we love you pmc !!!

 

پ.ن:

_به قول معروف:اوووو داداش نوستر ضایع شد!!!

_ چرا از اعتماد ما سوء استفاده شد؟؟؟ چرا ما شنبه امتحان دادیم؟؟؟

/ 1 نظر / 5 بازدید
خانوم x

باشه عزیزم حتما لینکتون می کنم. . اینو خوب اومدی ![چشمک] واقعا بدجوری هم ضایع شد!!