رویا

حالم چطوره؟

وقت تمام رویاهام و ارزوهام برای اینده مشنگ بازی و احمقانه خونده میشه چون توی وسع جامعه ی ما نیست باید چه حالی داشته باشم؟

منتظر روزیم که ثابتش کنم...

/ 1 نظر / 17 بازدید