سرخچه

سلام

پریشب رفتم توی ایینه خودم رو نگاه کردم دیدم صورتم کامل بر جوشه به قیافم حالت wow! درومد بعد دیدم دستمم همین طوره پامم همین طوره کلا همه بدنم همین طوری پر دونه قرمزه ...

و بعله دیگه فهمیدیم سرخک گرفتیم جای شما خالی!...

/ 0 نظر / 2 بازدید