بسکتبال

امروز ساعت 8 با ورزشگاه نشاط مسابقه داشتیم

26 به 0 بردیم!

خیلی برد باحالی بود

البته درسته که بچه های ما خیلی قوی هستن و باحالن ولی خوب اونا سطحشون یکم از ما پایین تر بود

 من گفتن بازیت خوب بود ولی خودم احساس میکنم بد بود

البته چند وقته که نسبت به همه کارام همین احساس رو دارم...

/ 0 نظر / 14 بازدید